Petycja
Zdrowa planeta,
zdrowi ludzie

Sytuacja naszego wspólnego domu

Nasz wspólny dom i rodzina cierpią. Kryzys klimatyczny powoduje podnoszenie się wód, ocieplenie planety i coraz bardziej ekstremalne warunki pogodowe. To pustoszy życie naszych najbiedniejszych sióstr i braci.

Jednocześnie biolodzy szacują, że przyczyniamy się do wymierania gatunków w tempie od 100 do 1000 razy szybszym niż zwykle. „Nie mamy takiego prawa” (Laudato Si’ 33).

Dwie konferencje ONZ. Wielka okazja, by słuchać papieża Franciszka i żyć naszą wiarą.

Rok 2021

W tym roku mamy okazję, jakiej jeszcze nie było.

Na październikowej konferencji ONZ poświęconej różnorodności biologicznej (COP15) światowi przywódcy mogą wyznaczyć znaczące cele w zakresie ochrony stworzenia.

W listopadzie, na 26. konferencji ONZ w sprawie zmian klimatu (COP26), kraje ogłoszą swoje plany realizacji celów porozumienia paryskiego. 

W czasie poprzedzającym te wydarzenia, naszym obowiązkiem jako katolików jest umocnienie głosu najbardziej bezbronnych i orędowanie w ich imieniu. Musimy działać już teraz.

Nasze postulaty

  • Wspólna walka z kryzysem klimatycznym i kryzysem bioróżnorodności
  • Ograniczenie globalnego ocieplenia do 1,5 stopnia Celsjusza i obietnica zatrzymania utraty różnorodności biologicznej
  • Zapewnienie sprawiedliwych działań globalnych, w tym wsparcia dla najbardziej dotkniętych
  • Ochrona i poszanowanie praw człowieka, w tym praw ludności tubylczej i społeczności lokalnych w działaniach na rzecz klimatu i bioróżnorodności

Dlaczego?

Kiedy katolicy spotykają się razem i żyją według wiary, dzieją się niesamowite rzeczy. Wystarczy spojrzeć na to, jak Laudato Si’, encyklika papieża Franciszka, ożywiła katolików na całym świecie do troski o stworzenie.

Przed porozumieniem paryskim w 2015 roku katolicy odgrywali wiodącą rolę, opowiadając się za porozumieniem, które ograniczyłoby globalne ocieplenie do 1,5 stopnia. Niektórzy mówili, że nie da się tego zrobić, ale mając Ducha Świętego za przewodnika, udało się!

Bądźmy zmianą

Sponsorzy globalni

Koordynator kampanii

Krajowi

Regionalni

Reprezentujesz organizację? Podpisz petycję tutaj i pokaż Twojej społeczności, jak kierujesz się swoimi wartościami

ORGANIZACJE PODPISUJĄCE PETYCJĘ